Deri O.S.B 3. Giriş (Yan Sanayi) Rugan Sok. Parsel No: 17 / 3-4 Tuzla İstanbul / Türkiye +90216 517 55 66
 • Text Hover

FLOROPOLİMER KAPLAMALAR

 
PTFE / POLİTETRAFLORETİLEN

Kopma uzaması yüksektir. Sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlık ve esneklik vermektedir.

Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yapısı sebebi ile hiçbir kimyasal madde ile tepkimeye girmez. Boyutsal ölçü stabilitesi iyi değildir. İşlem esnasında toleranslara dikkat edilmelidir.

Mekanik değerleri değiştirmek üzere çeşitli alaşımları üretilebilmektedir. Aynı zamanda malzeme yapışmama özelliğine sahiptir ve nem emilimi sıfırdır.

 
Özellikler
 •  Nem ve su emilimi yok
 •  Çok kaygan yüzey
 •  İyi elektriksel özellikler
 •  Kimyasal dayanım
 •  Yapışmama özelliği

 

Çalışma Sıcaklıkları

+260°C ile -200°C arası

 

ETCH (PTFE-PFA-FEP)

 

Bu işlem PTFE-PFA-FEP gibi yarı mamul yapışmaz polimer ürünlerin, yapışmadığı yüzeylere yapışır hale getirilmesi işlemidir. Endüstride saf Teflon®un kullanılması gereken ve yüksek kalınlık istenilen bölgelerdeki Teflon® malzeme ile metalin ve bazı plastiklerin birleştirilmesi işlemidir.

 

PTFE’nin dağlanması çok özel bir işlemdir.

PTFE’nin kimyasal olarak işlenmesi neredeyse imkansızdır, çünkü PTFE, tüm geleneksel organik çözücülerin, asitlerin ve şeritlerin kimyasal saldırısına karşı tamamen etkisizdir.

 

PTFE’ye saldıran tek kimyasal madde, PTFE oluşturan alkali florürleri aşındırabilen alkali metaller içeren bir çözeltidir.

 

İşlem çok tehlikelidir ve katılan tüm maddeler son derece tehlikelidir.

Mükemmel bir alternatiftir plazma işleme göre hvdrogene için kullanılan proses gazı , bir de düşük basınçlı plazma . Hidrojen iyonları ve radikalleri , flor atomları ile Hidroflorik aside reaksiyona girer ve kaplama maddelerinin organik molekülleri için mükemmel bağlantılar sağlayan doymamış karbon bağları bırakır.

Hidrojen plazma dağlaması PTFE’ye iyi yapışma sağlar , ancak dikkatli bir işlem kontrolü gereklidir.

PTFE yüzeyinin rengi, aşındırma işlemi sırasında neredeyse beyazdan kahverengiye döner.

 

İşlem ayrıca PTFE aktivasyonu olarak tanımlanır .

 

PFA (PERFLUOROALKOXY)

 

1972 yılında bulunmuştur.PFA küçük taneler veya toz halinde bulunabilen bir perfloroalkoksi kopolimer reçinedir. PFA geleneksel termoplastik reçine işleme kolaylığını politetrafloroetilen (PTFE)’nin mükemmel özellikleriyle birleştirir. PFA’dan imal edilen ürünler 260°C (500°F)’ye kadarki sıcaklıklarda sürekli hizmet sunabilirler. Ayrıca PFA yüksek sıcaklıklarda üstün sürünme direnci sağlar, düşük sıcaklıkta mükemmel dayanıklılık gösterir ve sıradışı bir alev direnci özelliği vardır.

 

 PTFE ile benzer karakteristiğe sahiptir, ancak termoplastik olarak işlenebilir.

 

 Yüksek sürtünme dayanımına sahiptir.

 

 Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

FEP (FLUORİNATED ETHYLENE PROPLYLENE)

1956’ yılında bulunmuştur. FEP (Fluorinated Ethylene Propylene), malzeme yüzeyinde porozitesiz kaplama tabakası oluşturmaktadır. Gıda sektöründe gerekli olan özelliklerden birini, pişirme sırasında ürünün erime ve akmasına izin vererek yapışmayan bir yüzey oluşturmaktadır. Bu tip kaplamalar, mükemmel kimyasal dirence ilave olarak, düşük sürtünme katsayısına ve mükemmel bir yapışmayan yüzeye sahiptir. Elektriksel ve kimyasal dirençli kalıplar, korozyon dirençli kaplamalar ve kablo yalıtımı uygulamaları kullanım alanlarından bazılarıdır. PFA’dan biraz daha iyi yapışmazlık (non-stick) özelliği gösterir.Bununla beraber PFA dan aşınma direnci daha zayıftır.

 

 Kimyasal direnci PTFE’ye benzerdir.

 

 Mekanik dayanımı PTFE ve PFA’dan daha düşüktür.

 

 Sıcaklık dayanımı -200°C ile +205°C aralığındadır.

PVDF / Polivinilidin Florür

 

PVDF, vinilidin floritin (VF2)polimerleştirilmesiyle elde edilen florlu yarı-kristalin bir termoplastiktir.

Hiçbir katkı içermeden, sert koşullara maruz kalsa bile floropolimere özgü kararlılığa sahiptir. Kullanıcılara eşsiz özelliklerinin bileşimi sayesinde daha uzun ekipman ömrü sağlar.

 

PVDFlerin en önemli özellikleri:

 

 Çoğu çözücü ve sert kimyasal maddelere karşı mükemmel kimsayasal direnç

 Mükemmel mekanik mukavemet ve sağlamlık

 Yüksek aşınma direnci

 Yüksek sıcaklık kapasiteleri: 150°C ye kadar sürekli kullanım

 Mükemmel yaşlanma direnci

 Yüksek saflık

 UV ve nükleer radyasyonlara karşı direnç

 Mükemmel özgün yangın dayanımı

 Çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenlik

 Ekstrüzyon ve kalıplama gibi standart metodlar ile eriyik halde kolay işleme

 Sert ve esnek çeşitleri mevcuttur

 

Ortam Özellikleri

 

Ortam Özellikleri PVDF çeşitleri üstün çoğu asit ve halojenlere karşı üstün kimyasal dirence ve çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenliğe sahiptir.

Mukavemet ve Sağlamlık

 

PVDF floropolimerler darbe dayanımları ve çekme özelliklerinin yansıttığı gibi doğal olarak güçlü ve sağlamdır.

 

 

Eğilme ve Çekmede Sünme

 

Çoğu termoplastiklere kıyasla, pvdf floropolimerler mükemmel çekmede sünme ve yorulma direncine sahiptir ve bu yüzden pvdf reçineler yük taşıma özellikleri önem arzeden çoğu uygulama için uygundur.

 

Termal Özellikler

 

Yüksek termal kararlılık gösterirler: 250°C de uzun süre maruz bırakılmaları kütle kaybına yol açmaz. 10 yıl boyunca sürekli olarak 150°C ye maruz bırakılmaları sonucunda hiçbir oksidatif veya termal bozunma gözlenmemiştir. PVDF homopolimer reçineler açık havada 5°C/dk hızla ısıtıldıklarında 375°C ye kadar dayanıklıdırlar.

Kağıt Sanayiİlaç SanayiYüksek Saflık İsteyen SistemlerElektrik, Elektronik, Yarı İletken SanayiOtomotiv SanayiDiğer Uygulamalar
ağırtma hatlarısteril kaplardeionize su taşınmasıceketlemekablo donatılarıgıda ve içecek sanayi
sodiyum hipoklorid üretimizehirleyici olmayan uygulamalarelektrolik hücreleryangına dayanıklı boruyakıt hatlarıkimya sanayi
klor besleme sistemlerigıda sınıfı borularultra saf su hatları kaplanan diğer parçalarpetrol işleme sektörü
     korozyona dayanıklı sistemler

HALAR® ECTFE (ETİLEN-KORORİFRİOROETİLEN)
Malzeme bilgisi

Halar® ECTFE yüksek saflıkta, yüksek molekül ağırlıklı, kristal termoplastik bir polimerdir.
İçeriği kirletebilecek hiçbir dolgu maddesi, kayganlaştırıcı veya yumuşatıcı içermez.
Diğer florokarbonlarla karşılaştırıldığında, Halar® ECTFE olağanüstü yüzey düzgünlüğü gösterir.
Mükemmel korozyona, aşınmaya ve kimyasal dirence sahiptir ve 300ºF’ye kadar birçok uygulamada kullanılır.
Halar® ECTFE, en sert floropolimerlerden üretilir ve mükemmel mekanik özelliklere ve darbe dayanımına sahip naylon benzeri dayanıklılığa sahip olur.
Sıvılar, gazlar ve buharlar için son derece düşük geçirgenliğe sahiptir.
Ayrıca, sıcak aminler ve ketonlar hariç çoğu kimyasallara karşı da dirençlidir.
Yanıcı olmadığı da bilinmektedir.
Halar® ECTFE sac ve çubuk şeklinde mevcuttur.
Gıda uygunluğu bulunmaktadır.
150º ye kadar sürekli çalışmaktadır.

Uygulama

 Islak banklar ve su sürtünme ekipmanları

 Katı ve kaplı boru parçaları

 Pompalar ve Valf bileşenleri

 Muhafaza filtreleri

 Tanklar ve tank aparatları

 Duman egzoz kanalları ve temizleyiciler

 Kimyasal depolama hazneleri

 
Özellikleri

 Mükemmel korozyon, kimyasal ve aşınma direnci

 Mükemmel dayanıklılık

 Mükemmel mekanik özellikler

 Sıvılara, gazlara ve buharlara düşük geçirgenlik

 Yüksek saflık

 İyi termal stabilite

 İyi çekme dayanımı

 Mükemmel darbe dayanımı

 İşlenebilir, kaynaklanabilir ve ısıl şekillendirilebilir

 SOL-GEL SERAMİK (“SOLÜSYON”)

Bir sıvı ortam içerisinde hidroliz ve yoğuşma polimerizasyonu geçirerek bir “jel” oluşturan ince partiküllerin koloidal süspansiyonu. Bu, aktivasyon aşamasında meydana gelir (aşağıda anlatılmaktadır). Jel: İnce ve gevşekten, sert ve sıkıya kadar çeşitli özelliklere sahip, katı, jölemsi materyal Jeller kararlı durumdayken akışkanlık göstermeyen, büyük ölçüde seyreltilmiş çapraz bağlı bir sistem olarak tanımlanır. Bir jel kaplama olarak uygulanıp kurutulduğunda seramik görünümlü sert, cama benzer bir tabaka oluşur.

 

Sol-gel teknolojisi organik ve inorganik kimyanın bir karışımıdır. Sol-gel teknolojisi kullanılarak üretilen kaplamalar daha doğru bir ifadeyle seramik benzeri olarak tanımlanır; seramik ile aynı özelliklerin çoğunu ancak daha az ölçüde gösterirler. PTFE’ye kıyasla sol-gel kaplamalar daha serttir (9H kurşun kalem sertliği) ve yüksek ısı derecelerinde işlev gösterebilir (450°C/840˚F’ye kadar). “Seramik” geniş anlamlı bir terimdir ve bu tür ürünler genellikle dört gruba ayrılır: yapısal (tuğlalar, borular), refrakterler (fırın kaplamaları), beyaz eşyalar (sofra eşyaları, çanak, çömlek) ve teknik (mühendislik). Bu nedenle sol-gel kaplamaların “seramik benzeri” şeklinde ifade edilmesi daha doğrudur.

+ TEFLON®

 
PTFE / POLİTETRAFLORETİLEN

Kopma uzaması yüksektir. Sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlık ve esneklik vermektedir.

Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yapısı sebebi ile hiçbir kimyasal madde ile tepkimeye girmez. Boyutsal ölçü stabilitesi iyi değildir. İşlem esnasında toleranslara dikkat edilmelidir.

Mekanik değerleri değiştirmek üzere çeşitli alaşımları üretilebilmektedir. Aynı zamanda malzeme yapışmama özelliğine sahiptir ve nem emilimi sıfırdır.

 
Özellikler
 •  Nem ve su emilimi yok
 •  Çok kaygan yüzey
 •  İyi elektriksel özellikler
 •  Kimyasal dayanım
 •  Yapışmama özelliği

 

Çalışma Sıcaklıkları

+260°C ile -200°C arası

+ ETCH

 

ETCH (PTFE-PFA-FEP)

 

Bu işlem PTFE-PFA-FEP gibi yarı mamul yapışmaz polimer ürünlerin, yapışmadığı yüzeylere yapışır hale getirilmesi işlemidir. Endüstride saf Teflon®un kullanılması gereken ve yüksek kalınlık istenilen bölgelerdeki Teflon® malzeme ile metalin ve bazı plastiklerin birleştirilmesi işlemidir.

 

PTFE’nin dağlanması çok özel bir işlemdir.

PTFE’nin kimyasal olarak işlenmesi neredeyse imkansızdır, çünkü PTFE, tüm geleneksel organik çözücülerin, asitlerin ve şeritlerin kimyasal saldırısına karşı tamamen etkisizdir.

 

PTFE’ye saldıran tek kimyasal madde, PTFE oluşturan alkali florürleri aşındırabilen alkali metaller içeren bir çözeltidir.

 

İşlem çok tehlikelidir ve katılan tüm maddeler son derece tehlikelidir.

Mükemmel bir alternatiftir plazma işleme göre hvdrogene için kullanılan proses gazı , bir de düşük basınçlı plazma . Hidrojen iyonları ve radikalleri , flor atomları ile Hidroflorik aside reaksiyona girer ve kaplama maddelerinin organik molekülleri için mükemmel bağlantılar sağlayan doymamış karbon bağları bırakır.

Hidrojen plazma dağlaması PTFE’ye iyi yapışma sağlar , ancak dikkatli bir işlem kontrolü gereklidir.

PTFE yüzeyinin rengi, aşındırma işlemi sırasında neredeyse beyazdan kahverengiye döner.

 

İşlem ayrıca PTFE aktivasyonu olarak tanımlanır .

+ PFA

 

PFA (PERFLUOROALKOXY)

 

1972 yılında bulunmuştur.PFA küçük taneler veya toz halinde bulunabilen bir perfloroalkoksi kopolimer reçinedir. PFA geleneksel termoplastik reçine işleme kolaylığını politetrafloroetilen (PTFE)’nin mükemmel özellikleriyle birleştirir. PFA’dan imal edilen ürünler 260°C (500°F)’ye kadarki sıcaklıklarda sürekli hizmet sunabilirler. Ayrıca PFA yüksek sıcaklıklarda üstün sürünme direnci sağlar, düşük sıcaklıkta mükemmel dayanıklılık gösterir ve sıradışı bir alev direnci özelliği vardır.

 

 PTFE ile benzer karakteristiğe sahiptir, ancak termoplastik olarak işlenebilir.

 

 Yüksek sürtünme dayanımına sahiptir.

 

 Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

+ FEP

FEP (FLUORİNATED ETHYLENE PROPLYLENE)

1956’ yılında bulunmuştur. FEP (Fluorinated Ethylene Propylene), malzeme yüzeyinde porozitesiz kaplama tabakası oluşturmaktadır. Gıda sektöründe gerekli olan özelliklerden birini, pişirme sırasında ürünün erime ve akmasına izin vererek yapışmayan bir yüzey oluşturmaktadır. Bu tip kaplamalar, mükemmel kimyasal dirence ilave olarak, düşük sürtünme katsayısına ve mükemmel bir yapışmayan yüzeye sahiptir. Elektriksel ve kimyasal dirençli kalıplar, korozyon dirençli kaplamalar ve kablo yalıtımı uygulamaları kullanım alanlarından bazılarıdır. PFA’dan biraz daha iyi yapışmazlık (non-stick) özelliği gösterir.Bununla beraber PFA dan aşınma direnci daha zayıftır.

 

 Kimyasal direnci PTFE’ye benzerdir.

 

 Mekanik dayanımı PTFE ve PFA’dan daha düşüktür.

 

 Sıcaklık dayanımı -200°C ile +205°C aralığındadır.

+ PVDF

PVDF / Polivinilidin Florür

 

PVDF, vinilidin floritin (VF2)polimerleştirilmesiyle elde edilen florlu yarı-kristalin bir termoplastiktir.

Hiçbir katkı içermeden, sert koşullara maruz kalsa bile floropolimere özgü kararlılığa sahiptir. Kullanıcılara eşsiz özelliklerinin bileşimi sayesinde daha uzun ekipman ömrü sağlar.

 

PVDFlerin en önemli özellikleri:

 

 Çoğu çözücü ve sert kimyasal maddelere karşı mükemmel kimsayasal direnç

 Mükemmel mekanik mukavemet ve sağlamlık

 Yüksek aşınma direnci

 Yüksek sıcaklık kapasiteleri: 150°C ye kadar sürekli kullanım

 Mükemmel yaşlanma direnci

 Yüksek saflık

 UV ve nükleer radyasyonlara karşı direnç

 Mükemmel özgün yangın dayanımı

 Çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenlik

 Ekstrüzyon ve kalıplama gibi standart metodlar ile eriyik halde kolay işleme

 Sert ve esnek çeşitleri mevcuttur

 

Ortam Özellikleri

 

Ortam Özellikleri PVDF çeşitleri üstün çoğu asit ve halojenlere karşı üstün kimyasal dirence ve çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenliğe sahiptir.

Mukavemet ve Sağlamlık

 

PVDF floropolimerler darbe dayanımları ve çekme özelliklerinin yansıttığı gibi doğal olarak güçlü ve sağlamdır.

 

 

Eğilme ve Çekmede Sünme

 

Çoğu termoplastiklere kıyasla, pvdf floropolimerler mükemmel çekmede sünme ve yorulma direncine sahiptir ve bu yüzden pvdf reçineler yük taşıma özellikleri önem arzeden çoğu uygulama için uygundur.

 

Termal Özellikler

 

Yüksek termal kararlılık gösterirler: 250°C de uzun süre maruz bırakılmaları kütle kaybına yol açmaz. 10 yıl boyunca sürekli olarak 150°C ye maruz bırakılmaları sonucunda hiçbir oksidatif veya termal bozunma gözlenmemiştir. PVDF homopolimer reçineler açık havada 5°C/dk hızla ısıtıldıklarında 375°C ye kadar dayanıklıdırlar.

Kağıt Sanayiİlaç SanayiYüksek Saflık İsteyen SistemlerElektrik, Elektronik, Yarı İletken SanayiOtomotiv SanayiDiğer Uygulamalar
ağırtma hatlarısteril kaplardeionize su taşınmasıceketlemekablo donatılarıgıda ve içecek sanayi
sodiyum hipoklorid üretimizehirleyici olmayan uygulamalarelektrolik hücreleryangına dayanıklı boruyakıt hatlarıkimya sanayi
klor besleme sistemlerigıda sınıfı borularultra saf su hatları kaplanan diğer parçalarpetrol işleme sektörü
     korozyona dayanıklı sistemler

+ HALAR

HALAR® ECTFE (ETİLEN-KORORİFRİOROETİLEN)
Malzeme bilgisi

Halar® ECTFE yüksek saflıkta, yüksek molekül ağırlıklı, kristal termoplastik bir polimerdir.
İçeriği kirletebilecek hiçbir dolgu maddesi, kayganlaştırıcı veya yumuşatıcı içermez.
Diğer florokarbonlarla karşılaştırıldığında, Halar® ECTFE olağanüstü yüzey düzgünlüğü gösterir.
Mükemmel korozyona, aşınmaya ve kimyasal dirence sahiptir ve 300ºF’ye kadar birçok uygulamada kullanılır.
Halar® ECTFE, en sert floropolimerlerden üretilir ve mükemmel mekanik özelliklere ve darbe dayanımına sahip naylon benzeri dayanıklılığa sahip olur.
Sıvılar, gazlar ve buharlar için son derece düşük geçirgenliğe sahiptir.
Ayrıca, sıcak aminler ve ketonlar hariç çoğu kimyasallara karşı da dirençlidir.
Yanıcı olmadığı da bilinmektedir.
Halar® ECTFE sac ve çubuk şeklinde mevcuttur.
Gıda uygunluğu bulunmaktadır.
150º ye kadar sürekli çalışmaktadır.

Uygulama

 Islak banklar ve su sürtünme ekipmanları

 Katı ve kaplı boru parçaları

 Pompalar ve Valf bileşenleri

 Muhafaza filtreleri

 Tanklar ve tank aparatları

 Duman egzoz kanalları ve temizleyiciler

 Kimyasal depolama hazneleri

 
Özellikleri

 Mükemmel korozyon, kimyasal ve aşınma direnci

 Mükemmel dayanıklılık

 Mükemmel mekanik özellikler

 Sıvılara, gazlara ve buharlara düşük geçirgenlik

 Yüksek saflık

 İyi termal stabilite

 İyi çekme dayanımı

 Mükemmel darbe dayanımı

 İşlenebilir, kaynaklanabilir ve ısıl şekillendirilebilir

 

+ SOL-GELSOL-GEL SERAMİK (“SOLÜSYON”)

Bir sıvı ortam içerisinde hidroliz ve yoğuşma polimerizasyonu geçirerek bir “jel” oluşturan ince partiküllerin koloidal süspansiyonu. Bu, aktivasyon aşamasında meydana gelir (aşağıda anlatılmaktadır). Jel: İnce ve gevşekten, sert ve sıkıya kadar çeşitli özelliklere sahip, katı, jölemsi materyal Jeller kararlı durumdayken akışkanlık göstermeyen, büyük ölçüde seyreltilmiş çapraz bağlı bir sistem olarak tanımlanır. Bir jel kaplama olarak uygulanıp kurutulduğunda seramik görünümlü sert, cama benzer bir tabaka oluşur.

 

Sol-gel teknolojisi organik ve inorganik kimyanın bir karışımıdır. Sol-gel teknolojisi kullanılarak üretilen kaplamalar daha doğru bir ifadeyle seramik benzeri olarak tanımlanır; seramik ile aynı özelliklerin çoğunu ancak daha az ölçüde gösterirler. PTFE’ye kıyasla sol-gel kaplamalar daha serttir (9H kurşun kalem sertliği) ve yüksek ısı derecelerinde işlev gösterebilir (450°C/840˚F’ye kadar). “Seramik” geniş anlamlı bir terimdir ve bu tür ürünler genellikle dört gruba ayrılır: yapısal (tuğlalar, borular), refrakterler (fırın kaplamaları), beyaz eşyalar (sofra eşyaları, çanak, çömlek) ve teknik (mühendislik). Bu nedenle sol-gel kaplamaların “seramik benzeri” şeklinde ifade edilmesi daha doğrudur.