Deri O.S.B 3. Giriş (Yan Sanayi) Rugan Sok. Parsel No: 17 / 3-4 Tuzla İstanbul / Türkiye +90216 517 55 66
 • Text Hover

FLOROPOLİMER KAPLAMALAR

TERMOPLASTİK KAPLAMALAR

 
PTFE / POLİTETRAFLORETİLEN

Kopma uzaması yüksektir. Sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlık ve esneklik vermektedir.

Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yapısı sebebi ile hiçbir kimyasal madde ile tepkimeye girmez. Boyutsal ölçü stabilitesi iyi değildir. İşlem esnasında toleranslara dikkat edilmelidir.

Mekanik değerleri değiştirmek üzere çeşitli alaşımları üretilebilmektedir. Aynı zamanda malzeme yapışmama özelliğine sahiptir ve nem emilimi sıfırdır.

 
Özellikler
 •  Nem ve su emilimi yok
 •  Çok kaygan yüzey
 •  İyi elektriksel özellikler
 •  Kimyasal dayanım
 •  Yapışmama özelliği

 

Çalışma Sıcaklıkları

+260°C ile -200°C arası

 

ETCH (PTFE-PFA-FEP)

 

Bu işlem PTFE-PFA-FEP gibi yarı mamul yapışmaz polimer ürünlerin, yapışmadığı yüzeylere yapışır hale getirilmesi işlemidir. Endüstride saf Teflon®un kullanılması gereken ve yüksek kalınlık istenilen bölgelerdeki Teflon® malzeme ile metalin ve bazı plastiklerin birleştirilmesi işlemidir.

 

PTFE’nin dağlanması çok özel bir işlemdir.

PTFE’nin kimyasal olarak işlenmesi neredeyse imkansızdır, çünkü PTFE, tüm geleneksel organik çözücülerin, asitlerin ve şeritlerin kimyasal saldırısına karşı tamamen etkisizdir.

 

PTFE’ye saldıran tek kimyasal madde, PTFE oluşturan alkali florürleri aşındırabilen alkali metaller içeren bir çözeltidir.

 

İşlem çok tehlikelidir ve katılan tüm maddeler son derece tehlikelidir.

Mükemmel bir alternatiftir plazma işleme göre hvdrogene için kullanılan proses gazı , bir de düşük basınçlı plazma . Hidrojen iyonları ve radikalleri , flor atomları ile Hidroflorik aside reaksiyona girer ve kaplama maddelerinin organik molekülleri için mükemmel bağlantılar sağlayan doymamış karbon bağları bırakır.

Hidrojen plazma dağlaması PTFE’ye iyi yapışma sağlar , ancak dikkatli bir işlem kontrolü gereklidir.

PTFE yüzeyinin rengi, aşındırma işlemi sırasında neredeyse beyazdan kahverengiye döner.

 

İşlem ayrıca PTFE aktivasyonu olarak tanımlanır .

 

PFA (PERFLUOROALKOXY)

 

1972 yılında bulunmuştur.PFA küçük taneler veya toz halinde bulunabilen bir perfloroalkoksi kopolimer reçinedir. PFA geleneksel termoplastik reçine işleme kolaylığını politetrafloroetilen (PTFE)’nin mükemmel özellikleriyle birleştirir. PFA’dan imal edilen ürünler 260°C (500°F)’ye kadarki sıcaklıklarda sürekli hizmet sunabilirler. Ayrıca PFA yüksek sıcaklıklarda üstün sürünme direnci sağlar, düşük sıcaklıkta mükemmel dayanıklılık gösterir ve sıradışı bir alev direnci özelliği vardır.

 

 PTFE ile benzer karakteristiğe sahiptir, ancak termoplastik olarak işlenebilir.

 

 Yüksek sürtünme dayanımına sahiptir.

 

 Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

FEP (FLUORİNATED ETHYLENE PROPLYLENE)

1956’ yılında bulunmuştur. FEP (Fluorinated Ethylene Propylene), malzeme yüzeyinde porozitesiz kaplama tabakası oluşturmaktadır. Gıda sektöründe gerekli olan özelliklerden birini, pişirme sırasında ürünün erime ve akmasına izin vererek yapışmayan bir yüzey oluşturmaktadır. Bu tip kaplamalar, mükemmel kimyasal dirence ilave olarak, düşük sürtünme katsayısına ve mükemmel bir yapışmayan yüzeye sahiptir. Elektriksel ve kimyasal dirençli kalıplar, korozyon dirençli kaplamalar ve kablo yalıtımı uygulamaları kullanım alanlarından bazılarıdır. PFA’dan biraz daha iyi yapışmazlık (non-stick) özelliği gösterir.Bununla beraber PFA dan aşınma direnci daha zayıftır.

 

 Kimyasal direnci PTFE’ye benzerdir.

 

 Mekanik dayanımı PTFE ve PFA’dan daha düşüktür.

 

 Sıcaklık dayanımı -200°C ile +205°C aralığındadır.

PVDF / Polivinilidin Florür

 

PVDF, vinilidin floritin (VF2)polimerleştirilmesiyle elde edilen florlu yarı-kristalin bir termoplastiktir.

Hiçbir katkı içermeden, sert koşullara maruz kalsa bile floropolimere özgü kararlılığa sahiptir. Kullanıcılara eşsiz özelliklerinin bileşimi sayesinde daha uzun ekipman ömrü sağlar.

 

PVDFlerin en önemli özellikleri:

 

 Çoğu çözücü ve sert kimyasal maddelere karşı mükemmel kimsayasal direnç

 Mükemmel mekanik mukavemet ve sağlamlık

 Yüksek aşınma direnci

 Yüksek sıcaklık kapasiteleri: 150°C ye kadar sürekli kullanım

 Mükemmel yaşlanma direnci

 Yüksek saflık

 UV ve nükleer radyasyonlara karşı direnç

 Mükemmel özgün yangın dayanımı

 Çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenlik

 Ekstrüzyon ve kalıplama gibi standart metodlar ile eriyik halde kolay işleme

 Sert ve esnek çeşitleri mevcuttur

 

Ortam Özellikleri

 

Ortam Özellikleri PVDF çeşitleri üstün çoğu asit ve halojenlere karşı üstün kimyasal dirence ve çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenliğe sahiptir.

Mukavemet ve Sağlamlık

 

PVDF floropolimerler darbe dayanımları ve çekme özelliklerinin yansıttığı gibi doğal olarak güçlü ve sağlamdır.

 

 

Eğilme ve Çekmede Sünme

 

Çoğu termoplastiklere kıyasla, pvdf floropolimerler mükemmel çekmede sünme ve yorulma direncine sahiptir ve bu yüzden pvdf reçineler yük taşıma özellikleri önem arzeden çoğu uygulama için uygundur.

 

Termal Özellikler

 

Yüksek termal kararlılık gösterirler: 250°C de uzun süre maruz bırakılmaları kütle kaybına yol açmaz. 10 yıl boyunca sürekli olarak 150°C ye maruz bırakılmaları sonucunda hiçbir oksidatif veya termal bozunma gözlenmemiştir. PVDF homopolimer reçineler açık havada 5°C/dk hızla ısıtıldıklarında 375°C ye kadar dayanıklıdırlar.

Kağıt Sanayiİlaç SanayiYüksek Saflık İsteyen SistemlerElektrik, Elektronik, Yarı İletken SanayiOtomotiv SanayiDiğer Uygulamalar
ağırtma hatlarısteril kaplardeionize su taşınmasıceketlemekablo donatılarıgıda ve içecek sanayi
sodiyum hipoklorid üretimizehirleyici olmayan uygulamalarelektrolik hücreleryangına dayanıklı boruyakıt hatlarıkimya sanayi
klor besleme sistemlerigıda sınıfı borularultra saf su hatları kaplanan diğer parçalarpetrol işleme sektörü
     korozyona dayanıklı sistemler

HALAR® ECTFE (ETİLEN-KORORİFRİOROETİLEN)
Malzeme bilgisi

Halar® ECTFE yüksek saflıkta, yüksek molekül ağırlıklı, kristal termoplastik bir polimerdir.
İçeriği kirletebilecek hiçbir dolgu maddesi, kayganlaştırıcı veya yumuşatıcı içermez.
Diğer florokarbonlarla karşılaştırıldığında, Halar® ECTFE olağanüstü yüzey düzgünlüğü gösterir.
Mükemmel korozyona, aşınmaya ve kimyasal dirence sahiptir ve 300ºF’ye kadar birçok uygulamada kullanılır.
Halar® ECTFE, en sert floropolimerlerden üretilir ve mükemmel mekanik özelliklere ve darbe dayanımına sahip naylon benzeri dayanıklılığa sahip olur.
Sıvılar, gazlar ve buharlar için son derece düşük geçirgenliğe sahiptir.
Ayrıca, sıcak aminler ve ketonlar hariç çoğu kimyasallara karşı da dirençlidir.
Yanıcı olmadığı da bilinmektedir.
Halar® ECTFE sac ve çubuk şeklinde mevcuttur.
Gıda uygunluğu bulunmaktadır.
150º ye kadar sürekli çalışmaktadır.

Uygulama

 Islak banklar ve su sürtünme ekipmanları

 Katı ve kaplı boru parçaları

 Pompalar ve Valf bileşenleri

 Muhafaza filtreleri

 Tanklar ve tank aparatları

 Duman egzoz kanalları ve temizleyiciler

 Kimyasal depolama hazneleri

 
Özellikleri

 Mükemmel korozyon, kimyasal ve aşınma direnci

 Mükemmel dayanıklılık

 Mükemmel mekanik özellikler

 Sıvılara, gazlara ve buharlara düşük geçirgenlik

 Yüksek saflık

 İyi termal stabilite

 İyi çekme dayanımı

 Mükemmel darbe dayanımı

 İşlenebilir, kaynaklanabilir ve ısıl şekillendirilebilir

 

 

SOL-GEL SERAMİK (“SOLÜSYON”)

Bir sıvı ortam içerisinde hidroliz ve yoğuşma polimerizasyonu geçirerek bir “jel” oluşturan ince partiküllerin koloidal süspansiyonu. Bu, aktivasyon aşamasında meydana gelir (aşağıda anlatılmaktadır). Jel: İnce ve gevşekten, sert ve sıkıya kadar çeşitli özelliklere sahip, katı, jölemsi materyal Jeller kararlı durumdayken akışkanlık göstermeyen, büyük ölçüde seyreltilmiş çapraz bağlı bir sistem olarak tanımlanır. Bir jel kaplama olarak uygulanıp kurutulduğunda seramik görünümlü sert, cama benzer bir tabaka oluşur.

 

Sol-gel teknolojisi organik ve inorganik kimyanın bir karışımıdır. Sol-gel teknolojisi kullanılarak üretilen kaplamalar daha doğru bir ifadeyle seramik benzeri olarak tanımlanır; seramik ile aynı özelliklerin çoğunu ancak daha az ölçüde gösterirler. PTFE’ye kıyasla sol-gel kaplamalar daha serttir (9H kurşun kalem sertliği) ve yüksek ısı derecelerinde işlev gösterebilir (450°C/840˚F’ye kadar). “Seramik” geniş anlamlı bir terimdir ve bu tür ürünler genellikle dört gruba ayrılır: yapısal (tuğlalar, borular), refrakterler (fırın kaplamaları), beyaz eşyalar (sofra eşyaları, çanak, çömlek) ve teknik (mühendislik). Bu nedenle sol-gel kaplamaların “seramik benzeri” şeklinde ifade edilmesi daha doğrudur.

+ TEFLON®

 
PTFE / POLİTETRAFLORETİLEN

Kopma uzaması yüksektir. Sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlık ve esneklik vermektedir.

Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yapısı sebebi ile hiçbir kimyasal madde ile tepkimeye girmez. Boyutsal ölçü stabilitesi iyi değildir. İşlem esnasında toleranslara dikkat edilmelidir.

Mekanik değerleri değiştirmek üzere çeşitli alaşımları üretilebilmektedir. Aynı zamanda malzeme yapışmama özelliğine sahiptir ve nem emilimi sıfırdır.

 
Özellikler
 •  Nem ve su emilimi yok
 •  Çok kaygan yüzey
 •  İyi elektriksel özellikler
 •  Kimyasal dayanım
 •  Yapışmama özelliği

 

Çalışma Sıcaklıkları

+260°C ile -200°C arası

+ ETCH

 

ETCH (PTFE-PFA-FEP)

 

Bu işlem PTFE-PFA-FEP gibi yarı mamul yapışmaz polimer ürünlerin, yapışmadığı yüzeylere yapışır hale getirilmesi işlemidir. Endüstride saf Teflon®un kullanılması gereken ve yüksek kalınlık istenilen bölgelerdeki Teflon® malzeme ile metalin ve bazı plastiklerin birleştirilmesi işlemidir.

 

PTFE’nin dağlanması çok özel bir işlemdir.

PTFE’nin kimyasal olarak işlenmesi neredeyse imkansızdır, çünkü PTFE, tüm geleneksel organik çözücülerin, asitlerin ve şeritlerin kimyasal saldırısına karşı tamamen etkisizdir.

 

PTFE’ye saldıran tek kimyasal madde, PTFE oluşturan alkali florürleri aşındırabilen alkali metaller içeren bir çözeltidir.

 

İşlem çok tehlikelidir ve katılan tüm maddeler son derece tehlikelidir.

Mükemmel bir alternatiftir plazma işleme göre hvdrogene için kullanılan proses gazı , bir de düşük basınçlı plazma . Hidrojen iyonları ve radikalleri , flor atomları ile Hidroflorik aside reaksiyona girer ve kaplama maddelerinin organik molekülleri için mükemmel bağlantılar sağlayan doymamış karbon bağları bırakır.

Hidrojen plazma dağlaması PTFE’ye iyi yapışma sağlar , ancak dikkatli bir işlem kontrolü gereklidir.

PTFE yüzeyinin rengi, aşındırma işlemi sırasında neredeyse beyazdan kahverengiye döner.

 

İşlem ayrıca PTFE aktivasyonu olarak tanımlanır .

+ PFA

 

PFA (PERFLUOROALKOXY)

 

1972 yılında bulunmuştur.PFA küçük taneler veya toz halinde bulunabilen bir perfloroalkoksi kopolimer reçinedir. PFA geleneksel termoplastik reçine işleme kolaylığını politetrafloroetilen (PTFE)’nin mükemmel özellikleriyle birleştirir. PFA’dan imal edilen ürünler 260°C (500°F)’ye kadarki sıcaklıklarda sürekli hizmet sunabilirler. Ayrıca PFA yüksek sıcaklıklarda üstün sürünme direnci sağlar, düşük sıcaklıkta mükemmel dayanıklılık gösterir ve sıradışı bir alev direnci özelliği vardır.

 

 PTFE ile benzer karakteristiğe sahiptir, ancak termoplastik olarak işlenebilir.

 

 Yüksek sürtünme dayanımına sahiptir.

 

 Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

+ FEP

FEP (FLUORİNATED ETHYLENE PROPLYLENE)

1956’ yılında bulunmuştur. FEP (Fluorinated Ethylene Propylene), malzeme yüzeyinde porozitesiz kaplama tabakası oluşturmaktadır. Gıda sektöründe gerekli olan özelliklerden birini, pişirme sırasında ürünün erime ve akmasına izin vererek yapışmayan bir yüzey oluşturmaktadır. Bu tip kaplamalar, mükemmel kimyasal dirence ilave olarak, düşük sürtünme katsayısına ve mükemmel bir yapışmayan yüzeye sahiptir. Elektriksel ve kimyasal dirençli kalıplar, korozyon dirençli kaplamalar ve kablo yalıtımı uygulamaları kullanım alanlarından bazılarıdır. PFA’dan biraz daha iyi yapışmazlık (non-stick) özelliği gösterir.Bununla beraber PFA dan aşınma direnci daha zayıftır.

 

 Kimyasal direnci PTFE’ye benzerdir.

 

 Mekanik dayanımı PTFE ve PFA’dan daha düşüktür.

 

 Sıcaklık dayanımı -200°C ile +205°C aralığındadır.

+ PVDF

PVDF / Polivinilidin Florür

 

PVDF, vinilidin floritin (VF2)polimerleştirilmesiyle elde edilen florlu yarı-kristalin bir termoplastiktir.

Hiçbir katkı içermeden, sert koşullara maruz kalsa bile floropolimere özgü kararlılığa sahiptir. Kullanıcılara eşsiz özelliklerinin bileşimi sayesinde daha uzun ekipman ömrü sağlar.

 

PVDFlerin en önemli özellikleri:

 

 Çoğu çözücü ve sert kimyasal maddelere karşı mükemmel kimsayasal direnç

 Mükemmel mekanik mukavemet ve sağlamlık

 Yüksek aşınma direnci

 Yüksek sıcaklık kapasiteleri: 150°C ye kadar sürekli kullanım

 Mükemmel yaşlanma direnci

 Yüksek saflık

 UV ve nükleer radyasyonlara karşı direnç

 Mükemmel özgün yangın dayanımı

 Çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenlik

 Ekstrüzyon ve kalıplama gibi standart metodlar ile eriyik halde kolay işleme

 Sert ve esnek çeşitleri mevcuttur

 

Ortam Özellikleri

 

Ortam Özellikleri PVDF çeşitleri üstün çoğu asit ve halojenlere karşı üstün kimyasal dirence ve çoğu gaz ve sıvılara düşük geçirgenliğe sahiptir.

Mukavemet ve Sağlamlık

 

PVDF floropolimerler darbe dayanımları ve çekme özelliklerinin yansıttığı gibi doğal olarak güçlü ve sağlamdır.

 

 

Eğilme ve Çekmede Sünme

 

Çoğu termoplastiklere kıyasla, pvdf floropolimerler mükemmel çekmede sünme ve yorulma direncine sahiptir ve bu yüzden pvdf reçineler yük taşıma özellikleri önem arzeden çoğu uygulama için uygundur.

 

Termal Özellikler

 

Yüksek termal kararlılık gösterirler: 250°C de uzun süre maruz bırakılmaları kütle kaybına yol açmaz. 10 yıl boyunca sürekli olarak 150°C ye maruz bırakılmaları sonucunda hiçbir oksidatif veya termal bozunma gözlenmemiştir. PVDF homopolimer reçineler açık havada 5°C/dk hızla ısıtıldıklarında 375°C ye kadar dayanıklıdırlar.

Kağıt Sanayiİlaç SanayiYüksek Saflık İsteyen SistemlerElektrik, Elektronik, Yarı İletken SanayiOtomotiv SanayiDiğer Uygulamalar
ağırtma hatlarısteril kaplardeionize su taşınmasıceketlemekablo donatılarıgıda ve içecek sanayi
sodiyum hipoklorid üretimizehirleyici olmayan uygulamalarelektrolik hücreleryangına dayanıklı boruyakıt hatlarıkimya sanayi
klor besleme sistemlerigıda sınıfı borularultra saf su hatları kaplanan diğer parçalarpetrol işleme sektörü
     korozyona dayanıklı sistemler

+ HALAR

HALAR® ECTFE (ETİLEN-KORORİFRİOROETİLEN)
Malzeme bilgisi

Halar® ECTFE yüksek saflıkta, yüksek molekül ağırlıklı, kristal termoplastik bir polimerdir.
İçeriği kirletebilecek hiçbir dolgu maddesi, kayganlaştırıcı veya yumuşatıcı içermez.
Diğer florokarbonlarla karşılaştırıldığında, Halar® ECTFE olağanüstü yüzey düzgünlüğü gösterir.
Mükemmel korozyona, aşınmaya ve kimyasal dirence sahiptir ve 300ºF’ye kadar birçok uygulamada kullanılır.
Halar® ECTFE, en sert floropolimerlerden üretilir ve mükemmel mekanik özelliklere ve darbe dayanımına sahip naylon benzeri dayanıklılığa sahip olur.
Sıvılar, gazlar ve buharlar için son derece düşük geçirgenliğe sahiptir.
Ayrıca, sıcak aminler ve ketonlar hariç çoğu kimyasallara karşı da dirençlidir.
Yanıcı olmadığı da bilinmektedir.
Halar® ECTFE sac ve çubuk şeklinde mevcuttur.
Gıda uygunluğu bulunmaktadır.
150º ye kadar sürekli çalışmaktadır.

Uygulama

 Islak banklar ve su sürtünme ekipmanları

 Katı ve kaplı boru parçaları

 Pompalar ve Valf bileşenleri

 Muhafaza filtreleri

 Tanklar ve tank aparatları

 Duman egzoz kanalları ve temizleyiciler

 Kimyasal depolama hazneleri

 
Özellikleri

 Mükemmel korozyon, kimyasal ve aşınma direnci

 Mükemmel dayanıklılık

 Mükemmel mekanik özellikler

 Sıvılara, gazlara ve buharlara düşük geçirgenlik

 Yüksek saflık

 İyi termal stabilite

 İyi çekme dayanımı

 Mükemmel darbe dayanımı

 İşlenebilir, kaynaklanabilir ve ısıl şekillendirilebilir

 

+ SOL-GEL

 

SOL-GEL SERAMİK (“SOLÜSYON”)

Bir sıvı ortam içerisinde hidroliz ve yoğuşma polimerizasyonu geçirerek bir “jel” oluşturan ince partiküllerin koloidal süspansiyonu. Bu, aktivasyon aşamasında meydana gelir (aşağıda anlatılmaktadır). Jel: İnce ve gevşekten, sert ve sıkıya kadar çeşitli özelliklere sahip, katı, jölemsi materyal Jeller kararlı durumdayken akışkanlık göstermeyen, büyük ölçüde seyreltilmiş çapraz bağlı bir sistem olarak tanımlanır. Bir jel kaplama olarak uygulanıp kurutulduğunda seramik görünümlü sert, cama benzer bir tabaka oluşur.

 

Sol-gel teknolojisi organik ve inorganik kimyanın bir karışımıdır. Sol-gel teknolojisi kullanılarak üretilen kaplamalar daha doğru bir ifadeyle seramik benzeri olarak tanımlanır; seramik ile aynı özelliklerin çoğunu ancak daha az ölçüde gösterirler. PTFE’ye kıyasla sol-gel kaplamalar daha serttir (9H kurşun kalem sertliği) ve yüksek ısı derecelerinde işlev gösterebilir (450°C/840˚F’ye kadar). “Seramik” geniş anlamlı bir terimdir ve bu tür ürünler genellikle dört gruba ayrılır: yapısal (tuğlalar, borular), refrakterler (fırın kaplamaları), beyaz eşyalar (sofra eşyaları, çanak, çömlek) ve teknik (mühendislik). Bu nedenle sol-gel kaplamaların “seramik benzeri” şeklinde ifade edilmesi daha doğrudur.


PEEK (POLIETER ETERKETON)

Peek kristal yapılı bir termoplastik olup kimyevilere karşı çok dayanıklı mamül üretiminde kullanılır. Yüksek mekanik özellikler göstermesi yanında organik ve inorganik sıvılara karşı mükemmel derecede mukavim oluşu çok geniş kullanım alanlarına hitap etmektedir. Bu malzemeler yalnız yüksek teknoloji sahasında değil aynı zamanda elektrik ve mekanik özelliklerinde gerektirdiği bütün sahalarda gerçekten kullanımlı olmuşlardır. Yüksek performanslı mühendislik termoplastikleri pek çok alanda metallerin yerini alarak güç/ağırlık oranlarında önemli artış sağlamıştır. Yüksek ısı derecelerinde dahi bu avantaj korunmuştur. Malzemelerin çok geniş alanlarda kullanımı ve kolay temin edilebilme özellikleri sayesinde, tasarım mühendisleri tarafından uygun değer bir malzeme olarak tercih edilmektedir. Peek’in fiziksel özellikleri onu sağlamış olduğu yüksek performansı nedeniyle tercih olunur bir madde yapmıştır. Ekstra derecede ısı-kimyevi-çevre-iyi sarma-radyasyon, elektrik mukavemet ve sıcak suya dayanma özellikleri nedeni ile havacılık ve uzay sanayi, nükleer sanayi, kimyevi imalat, otomotiv, elektrik ve savunma sanayilerinde tercih edilmektedir.

 

KULLANIM ALANLARI

 

Uçak ve havacılık sanayi,
Otomotiv ve istihlak malları sanayi,
Elektrik ve elektronik sanayi,
Sıvı işleme ve filtreleme,
Gıda işlemleri,
Mekanik ve hassas mühendislik,
Tıbbı teçhizat ve takımlar,
Nükleer araştırma ve enerji imali,
Kağıt sanayi,
Yarı iletken imali,
Nakliyat ve uçak parçaları,
Hidrolik veya pnömatik valfler,
Rulmanlar ve rulman yatakları,
Bütünleşmiş devre levhaları,
Steril oda sıvı doldurma, boşaltma sistemleri,
Dolgu bağlantıları,
Isı değiştirici borular,
Isıtma elemanları sapları,
Kahve kaynatıcıları,
Laboratuvar teçhizatı,
Borular, valf ve fittingsler,
Pompalar, göstergeler,
Cerrahi el aletleri,
Termoelektrik mütemmim parçalar.

 

AVANTAJLARI:

 

* 300 C’a kadar termal ve oksidatif kararlılık gösterir.
* Mükemmel kimyevi ve su ile ayrılma mukavemeti.
* Yükseltilen ısılarda çok iyi derecede sürülme-sarılma özelliği.
* Mükemmel derecede aşınma ve yıpranmaya mukavemet.
* Yüksek derecede mekanik ve yorulma mukavemeti.
* Yüksek radyasyon enerjisine karşı istisnai mukavemeti.
* Alev geciktirici özdirenç (UL94V-O).

 

RILSAN

 

En eski kaplamalardan biri olan Rilsan® kaplama, 35 sene önce, metalleri kaplamak için geliştirilmiştir. Rilsan® termo-plastik bir kaplama olup toz polyamide 11 dir.
Çalışma ortamında belirli sıcaklığı geçmeyecek tüm malzemeler Rilsan® kaplanabilir. Rilsan® 1000’a µ kadar istenilen kalınlıkta uygulanabilir.

 

RILSAN’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ

· Anti korozif etki
· Aktif kimyasallara direnç
· Mükemmel aşınma direnci
· Düşük sürtünme kat sayısı (Borular içinde en düşük basınç kaybı)
· Düşük nem tutuculuk
· Açık hava şartlarında dayanım
· Düşük sıcaklıklarda bile darbelere karşı mükemmel direnç

Rilsan®, tekstil kimyasallarına karşı mükemmel bir dayanıklılık gösterdiği için silindirde oluşacak korozyonu önler.
Böylece korozyonun silindire sarılmış kumaşa geçmesi engellenmiş olunur. Çok sert bir kaplama (80 Shore D) olduğu için de kolay kolay çizilmez, darbelere karşı dayanır.
Pü maçalarına yapılan Rilsan® kaplama, monoblok gövdenin, alüminyumun oxidasyonundan kaynaklanan kirlenmesini önler.
Rilsan® kaplama su endüstrisinde de etkili çözümler sunmaktadır. Suyun kalitesini bozmadan tesisatların ömrünü uzatır.
Rilsan®, tesisatın borularını, flanslarını, dirsek bağlantılarını, ters dirsek bağlantılarını, çapraz bağlantılarını v.b. korozyona karşı korur.
Çelik, dökme demir ve alüminyum en sert ataklara karşı korunmuş olur. Ayrıca Rilsan® içme suyunun içindeki bütün materyallere de uygundur ve birçok ülkede bu uygunluk sertifikalarla belgelendirilmiştir.

 

DAYANIKLILIK

 

· Su, deniz suyu
· Deniz buğusu
· Katodik ayrılma
· Hydrokarbonlar, solventler ve birçok kimyasala karşı mükemmel dayanıklılık gösterir.

LDFE  (POLİETİLEN KAPLAMA)

 

LDPE organik asit içerikli modifiye poliolefin – termoplastik toz kaplama ürünü olup, uzun süre dayanım gerektiren tüm dış ortam ve genel uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Çelik, galvanizli sac veya alüminyum üzerine Elektrostatik püskürtme, Akışkan yatak veya Flock püskürtme yöntemleri ile uygulanabilir. LDFE özellikle ELEKTROSTATİK PÜSKÜRTME yöntemiyle kaplamaya uygundur.

 

Kullanım Alanları:

 

Çit, Ses panel sistemleri,
Çelik Konstrüksiyon,
Aydınlatma Direkleri,
Sokak Mobilyaları,
Çocuk Parkları,
Su Tankları,
Petrol- Doğalgaz- Su Boru Hatları ve Vanaları,
Spor Aletleri,
Hastane Mobilyaları (Anti bakteriyel kaplama),
Bisiklet ve Otomobil Parkları,
Tırabzanlar,
Kablo Kanalları,
Fan Koruyucuları vs.

 

Önerilen Kaplama Şartları:

 

Kaplama öncesinde metal malzemelerin SA 2,5 kalitesinde kumlama ya da kimyasal ürünler ile temizlik yapılması önerilir.
LDFE ürünü hem Tribo hem Korona tabancalarıyla iyi kaplanmaktadır.
Korona tip tabancalar için voltajı 50-60 kV ve 10-20 μA ayarlayarak kaplama yapılması önerilir.
Metal kalınlığına göre fırın sıcaklığı ve kaplanmış ürünün fırında kalma süreleri ayarlanmalıdır.

 

Toz Malzeme Özellikleri:

Teorik Sarfiyat: 6,8 m2/kg (150 mikronda)
Toz Tanecik Boyutu: 150 mikron altı – % 95
Yığın Yoğunluğu: 0,40 gr/cm3
Ambalaj: 20 kg.’lık karton kutu

+ PEEK


PEEK (POLIETER ETERKETON)

Peek kristal yapılı bir termoplastik olup kimyevilere karşı çok dayanıklı mamül üretiminde kullanılır. Yüksek mekanik özellikler göstermesi yanında organik ve inorganik sıvılara karşı mükemmel derecede mukavim oluşu çok geniş kullanım alanlarına hitap etmektedir. Bu malzemeler yalnız yüksek teknoloji sahasında değil aynı zamanda elektrik ve mekanik özelliklerinde gerektirdiği bütün sahalarda gerçekten kullanımlı olmuşlardır. Yüksek performanslı mühendislik termoplastikleri pek çok alanda metallerin yerini alarak güç/ağırlık oranlarında önemli artış sağlamıştır. Yüksek ısı derecelerinde dahi bu avantaj korunmuştur. Malzemelerin çok geniş alanlarda kullanımı ve kolay temin edilebilme özellikleri sayesinde, tasarım mühendisleri tarafından uygun değer bir malzeme olarak tercih edilmektedir. Peek’in fiziksel özellikleri onu sağlamış olduğu yüksek performansı nedeniyle tercih olunur bir madde yapmıştır. Ekstra derecede ısı-kimyevi-çevre-iyi sarma-radyasyon, elektrik mukavemet ve sıcak suya dayanma özellikleri nedeni ile havacılık ve uzay sanayi, nükleer sanayi, kimyevi imalat, otomotiv, elektrik ve savunma sanayilerinde tercih edilmektedir.

 

KULLANIM ALANLARI

 

Uçak ve havacılık sanayi,
Otomotiv ve istihlak malları sanayi,
Elektrik ve elektronik sanayi,
Sıvı işleme ve filtreleme,
Gıda işlemleri,
Mekanik ve hassas mühendislik,
Tıbbı teçhizat ve takımlar,
Nükleer araştırma ve enerji imali,
Kağıt sanayi,
Yarı iletken imali,
Nakliyat ve uçak parçaları,
Hidrolik veya pnömatik valfler,
Rulmanlar ve rulman yatakları,
Bütünleşmiş devre levhaları,
Steril oda sıvı doldurma, boşaltma sistemleri,
Dolgu bağlantıları,
Isı değiştirici borular,
Isıtma elemanları sapları,
Kahve kaynatıcıları,
Laboratuvar teçhizatı,
Borular, valf ve fittingsler,
Pompalar, göstergeler,
Cerrahi el aletleri,
Termoelektrik mütemmim parçalar.

 

AVANTAJLARI:

 

* 300 C’a kadar termal ve oksidatif kararlılık gösterir.
* Mükemmel kimyevi ve su ile ayrılma mukavemeti.
* Yükseltilen ısılarda çok iyi derecede sürülme-sarılma özelliği.
* Mükemmel derecede aşınma ve yıpranmaya mukavemet.
* Yüksek derecede mekanik ve yorulma mukavemeti.
* Yüksek radyasyon enerjisine karşı istisnai mukavemeti.
* Alev geciktirici özdirenç (UL94V-O).

 

+ RILSAN

RILSAN

 

En eski kaplamalardan biri olan Rilsan® kaplama, 35 sene önce, metalleri kaplamak için geliştirilmiştir. Rilsan® termo-plastik bir kaplama olup toz polyamide 11 dir.
Çalışma ortamında belirli sıcaklığı geçmeyecek tüm malzemeler Rilsan® kaplanabilir. Rilsan® 1000’a µ kadar istenilen kalınlıkta uygulanabilir.

 

RILSAN’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ

· Anti korozif etki
· Aktif kimyasallara direnç
· Mükemmel aşınma direnci
· Düşük sürtünme kat sayısı (Borular içinde en düşük basınç kaybı)
· Düşük nem tutuculuk
· Açık hava şartlarında dayanım
· Düşük sıcaklıklarda bile darbelere karşı mükemmel direnç

Rilsan®, tekstil kimyasallarına karşı mükemmel bir dayanıklılık gösterdiği için silindirde oluşacak korozyonu önler.
Böylece korozyonun silindire sarılmış kumaşa geçmesi engellenmiş olunur. Çok sert bir kaplama (80 Shore D) olduğu için de kolay kolay çizilmez, darbelere karşı dayanır.
Pü maçalarına yapılan Rilsan® kaplama, monoblok gövdenin, alüminyumun oxidasyonundan kaynaklanan kirlenmesini önler.
Rilsan® kaplama su endüstrisinde de etkili çözümler sunmaktadır. Suyun kalitesini bozmadan tesisatların ömrünü uzatır.
Rilsan®, tesisatın borularını, flanslarını, dirsek bağlantılarını, ters dirsek bağlantılarını, çapraz bağlantılarını v.b. korozyona karşı korur.
Çelik, dökme demir ve alüminyum en sert ataklara karşı korunmuş olur. Ayrıca Rilsan® içme suyunun içindeki bütün materyallere de uygundur ve birçok ülkede bu uygunluk sertifikalarla belgelendirilmiştir.

 

DAYANIKLILIK

 

· Su, deniz suyu
· Deniz buğusu
· Katodik ayrılma
· Hydrokarbonlar, solventler ve birçok kimyasala karşı mükemmel dayanıklılık gösterir.

+ LDPE

LDFE  (POLİETİLEN KAPLAMA)

 

LDPE organik asit içerikli modifiye poliolefin – termoplastik toz kaplama ürünü olup, uzun süre dayanım gerektiren tüm dış ortam ve genel uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Çelik, galvanizli sac veya alüminyum üzerine Elektrostatik püskürtme, Akışkan yatak veya Flock püskürtme yöntemleri ile uygulanabilir. LDFE özellikle ELEKTROSTATİK PÜSKÜRTME yöntemiyle kaplamaya uygundur.

 

Kullanım Alanları:

 

Çit, Ses panel sistemleri,
Çelik Konstrüksiyon,
Aydınlatma Direkleri,
Sokak Mobilyaları,
Çocuk Parkları,
Su Tankları,
Petrol- Doğalgaz- Su Boru Hatları ve Vanaları,
Spor Aletleri,
Hastane Mobilyaları (Anti bakteriyel kaplama),
Bisiklet ve Otomobil Parkları,
Tırabzanlar,
Kablo Kanalları,
Fan Koruyucuları vs.

 

Önerilen Kaplama Şartları:

 

Kaplama öncesinde metal malzemelerin SA 2,5 kalitesinde kumlama ya da kimyasal ürünler ile temizlik yapılması önerilir.
LDFE ürünü hem Tribo hem Korona tabancalarıyla iyi kaplanmaktadır.
Korona tip tabancalar için voltajı 50-60 kV ve 10-20 μA ayarlayarak kaplama yapılması önerilir.
Metal kalınlığına göre fırın sıcaklığı ve kaplanmış ürünün fırında kalma süreleri ayarlanmalıdır.

 

Toz Malzeme Özellikleri:

Teorik Sarfiyat: 6,8 m2/kg (150 mikronda)
Toz Tanecik Boyutu: 150 mikron altı – % 95
Yığın Yoğunluğu: 0,40 gr/cm3
Ambalaj: 20 kg.’lık karton kutu