Genel

Elektrik ve Elektronik Endüstrisi

Elektrik ve Elektronik Endüstrisi

Fluorpolimerler yüksek dielektrik (yalıtkan) dayanımına düşük elektriksel kayıp faktörlerine ve çok yüksek yüzey direncine sahiptirler.

Anti-statik kaplama gerektiren durumlarda özel metotlarla iletken olmaları sağlanabilmektedir.

İletken yada yalıtkanlık istenen yerlerde ve korozyona ve asitik buharlara mağruz kalan yerlerde kullanılabilmektedir.